Älä lisää autoosi vääriä nesteitä

Kuva: Oman auton moottoriin soveltuvan jäähdytysnesteen tyyppi selviää vain auton huolto-ohjeista. Kahden erityyppisen nesteen sekoittaminen saattaa aiheuttaa ongelmia ja vaurioittaa jäähdytysjärjestelmän eri komponentteja.

Polttoaine ja tuulilasin pesuneste ovat autoilijalle tutuimmat auton käyttöön liittyvät nesteet.  Etenkin uusimmissa autoissa ne ovatkin ainoat nesteet, joiden valinnassa kuluttajalla ei ole yleensä ongelmia.

Jotkut moottorityypit vaativat moottoriöljyn lisäyksiä huoltovälien aikana. Myös tämän toimenpiteen omatoiminen autoilija voi toki hoitaa itse, kunhan varmistuu lisättävän öljyn sopivuudesta juuri kyseiseen moottoriin.

Moottoriöljyn, vaihteistoöljyn sekä jarrunesteen vaihdot kannattaa monestakin syystä jättää aina huoltokorjaamon huoleksi. Sama koskee ilmastointilaitteen kaasumaisen kylmäaineen lisäystä ja vaihtoa. Se on jopa korjaamoille luvanvaraista työtä.

Eräs vähemmälle huomiolle jäänyt auton neste on jäähdytinneste. Moottoritekniikan kehittyessä myös siitä on tullut moottorityyppikohtainen ”nestemäinen varaosa”. 

Mikäli jäähdytinnesteen määrä on vähentynyt järjestelmässä, on ennen kaikkea löydettävä syy tähän. On muistettava, että auton moottorin jäähdytysjärjestelmä toimii myös auton sisätilojen lämmitysjärjestelmänä. Järjestelmän vajavainen toiminta voi siis ilmaista itsensä sekä moottorin liiallisella kuumenemisella että lämmityslaitteen tehon pienenemisellä.

Värin lisäksi koostumuksella on väliä

Jos jäähdytinnestettä joudutaan lisäämään, on varmistuttava siitä että lisättävä neste soveltuu kyseiseen moottoriin. Eri nestetyypit eivät nimittäin enää sovellu sekoitettaviksi keskenään. Ennen yleensä riitti, kunhan lisättävän jäähdytysnesteen väri oli sama kuin jäähdytysjärjestelmässä olevalla nesteellä. Nykyisin valmistajilla ei ole enää yhteistä väristandardia.

Kaikissa nesteissä pääraaka-aineena on glykoli. Veteen sekoitettuna sekä glykolin että veden jäätymis- ja kiehumispisteet nousevat. Parhaimmillaan pakkasnesteen kesto on sekoitussuhteessa 1:1. Puhtaana glykoli hyytyy jo 13-15 pakkasasteessa. 

Nykyisissä autojen moottoreissa esiintyy vähintään neljää erityyppistä jäähdytysnestettä.  Mitkään niistä eivät ole toistensa kanssa sekoitettavissa ilman mahdollisia ongelmia.  Näiden lisäksi on markkinoilla olemassa edelleen ns. yleisnestettä, jonka käyttö on mahdollista ainoastaan vanhimmassa autokalustossa.
Edellä mainitut neljä nestetyyppiä ovat:
- Silikaattitekniikkaan perustuvat tuotteet
- OAT (Organic Additive Technology) – tuotteet
- OAT-pohjaiset silikaattituotteet
- Nitriittiä sisältävät tuotteet.

Autonvalmistaja valitsee optimaalisen nestetyypin

Auto- ja moottorivalmistajat käyttävät erilaisia jäähdytysnesteitä riippuen mm. moottorin ja jäähdytysjärjestelmän osien materiaaleista. Vääränlainen neste saattaa aiheuttaa esimerkiksi korroosiota, letkujen ja tiivisteiden kovettumista sekä jäähdytysjärjestelmän tehon tai pakkaskestävyyden muutoksia kemiallisten reaktioiden seurauksena. 
Jäähdytysjärjestelmän neste tulee myös joskus vaihtaa kokonaan, joskin sen suositeltava vaihtoväli on useimmiten useita vuosia. Vaihdon yhteydessä järjestelmä on myös aina huuhdeltava ja täytettävä samalla, valmistajan suosittelemalla nestetyypillä. 

Jälkimarkkinoilla vähintään viisi eri nestetyyppiä

Glykoleissakin on eroja. Euroopassa uusissa henkilöautoissa käytetään yleisimmin neljää aiemmin mainittua nestetyyppiä. Erikoistapauksissa on käytössä vielä pari lisätyyppiä.  Esimerkiksi eurooppalaisista autovalmistajista BMW ja MB käyttävät yleisesti silikaattipohjaisia jäähdytysnesteitä ja VW-konserni puolestaan OAT-pohjaisia silikaattinesteitä. OAT–pohjainen neste ei sisällä silikaattia, nitraattia, fosfaattia tai boraattia, jolloin sitä ei voida käyttää muiden nesteiden yhteydessä.

Käytännöt ovat kirjavia kaikilla autonvalmistajilla. Liikenteessä olevissa henkilöautoissa on käytössä jopa viittä eri laatua olevaa jäähdytysnestettä, kun mukaan lasketaan vanhoissa autoissa käytössä olevat monoetyleeniglykolipohjaiset nesteet. Mitään näistä nesteistä ei voi ilman riskiä sekoittaa keskenään. 

”Ennen yleensä riitti, kunhan lisättävän jäähdytysnesteen väri oli sama kuin jäähdytysjärjestelmässä olevalla nesteellä. Nykyisin valmistajilla ei ole enää yhteistä väristandardia”. 

Oikea, juuri kyseiseen moottoriin soveltuvan nesteen tyyppi selviää vain auton huolto-ohjeista. Erityyppiset nesteet perustuvat eri tekniikoihin ja lisäaineisiin, jolloin ne eivät ole yhteensopivia. Kahden erityyppisen nesteen sekoittaminen saattaa aiheuttaa ongelmia ja vaurioittaa jäähdytysjärjestelmän eri komponentteja.

Korjaamoilla tulee olla tieto oikeista nesteistä

Suuret, sekä autotehtaille että jälkimarkkinoille nesteitä toimittavat valmistajat ovat kehittäneet jopa auton rekisterinumeroon perustuvia tiedostoja juuri oikean jäähdytysnesteen valinnan avuksi. Ammattitaitoisilla korjaamoilla nämä tiedostot ovat käytettävissä.
Universaaleja jäähdytysnesteitä, jotka soveltuvat sekoitettaviksi kaikkien – tai ainakin väriltään samankaltaisten nesteiden kanssa – ei ole siis enää olemassa. 

Auton ylläpidossa ja huollossa on entistä vähemmän kohteita, joissa auton käyttäjän kannattaa ilman riskejä olla omatoiminen. Ainakin kaikissa alle kymmenen vuotta vanhoissa autoissa jäähdytysjärjestelmä on kokonaisuus, jonka huolto kannattaa jättää aina ammattilaisten huoleksi. 
On myös myös muistettava, että käytetty pakkasneste on ongelmajätettä. Se pitää toimittaa asianmukaisesti keräyspisteeseen.

coolant C

Kuva: Ammattitaitoisilla korjaamoilla on tietoa autoyksilöön sopivasta jäähdytinnesteestä. Jäähdytinnesteen vajaus voi ilmetä moottorin liiallisena kuumenemisena tai lämmityslaitteen tehon pienenemisenä. 

 

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Foorumi

Kysy autoista?

Alan asiantuntijat vastaavat

  • jani hahmo
  • zafira a 1.8
  • Opel zafira a 1,8 vm2000.Kun ajaa pidempää matkaa n.30km.satasen vauhtia niin auto pätkäsee...
  • Renkailija hahmo
  • Auton renkaan paikkaus
  • Auton renkaan kumista irronut kumin palasia jättäen koloja renkaaseen kaksi kappaletta. Pystyykö...

Lisää aiheita »

Aallon Auto