Urea tekee dieselit ympäristöystävällisemmiksi

Uusimpien diesel-autojen pakokaasuista vähennetään typen oksidien pitoisuuksia SCR-järjestelmällä. Menetelmässä pakokaasujen sekaan ruiskutetaan ureaa sisältävää nestettä. Riittoisa AdBlue-nestesäiliö voidaan täyttää aina huollon yhteydessä. Polttoaineen lisäksi auto vaatii toimiakseen useita muita nesteitä ja kemikaaleja. Näitä ovat ainakin moottori- ja vaihteistoöljyt, jarruneste, jäähdytysneste, lasinpesuneste sekä kaasumainen ilmastoinnin kylmäaine. Vain lasinpesunesteen ja polttoaineen lisäys kuuluvat auton käyttäjän luonnollisiin toimiin. Myös öljyä kuluttavan moottorin öljyn mahdollinen omatoiminen lisäys on tarpeen auton huoltojen välillä. 

Muuten auton nesteiden ja kemikaalien tarkistukset, vaihdot sekä lisäykset on tarkoituksenmukaista antaa huoltokorjaamoiden tehtäväksi. Nykyisten autojen järjestelmät muistuttavat autoilijaa useimpien nesteiden lisäys- tai vaihtotarpeesta.  

Uuden tekniikan myötä diesel-autoilijoille on tullut uusi nestetuttavuus AdBlue. Tämä ureaa sisältävä neste on tarkoitettu dieselautoihin, joissa on typen oksidin päästöjä vähentävä SCR–järjestelmä. Järjestelmän käyttö on tapa täyttää syyskuussa 2014 voimaan astuneet, entistä tiukemmat Euro 6 –pakokaasupäästövaatimukset. AdBlue toimii partikkelisuodattimen jälkeen sijaitsevassa SCR–katalysaattorissa.  

Mikä on SCR?

Kirjainlyhenne tulee sanoista Selective Catalytic Reduction. Tässä järjestelmässä dieselmoottorin pakokaasujen hiukkassuodattimen jälkeen pakokaasun sekaan ruiskutetaan ureaa sisältävää nestettä, jonka avulla tämä erikoiskatalysaattori pelkistää pakokaasujen typen oksidit ympäristölle haitattomiksi vedeksi ja typeksi. 

Järjestelmä on ollut Euroopassa raskaassa ajoneuvokalustossa käytössä jo kymmenen vuoden ajan.

Ruiskutettava neste on vedellä laimennettua urealiuosta, jonka kaupalliseksi nimitykseksi on vakiintunut AdBlue–liuos.  

Mitä on AdBlue?

SCR-järjestelmillä varustetuissa autoissa on erillinen säiliö AdBlue–liuosta varten. Sen täyttöaukko on useimmiten sijoitettu polttoaineen täyttöaukon yhteyteen. Koska nestettä joudutaan lisäämään suhteellisen harvoin, on sen korkki avattavissa vain työkalun avulla.  Tällä estetään myös säiliön täyttö epähuomiossa polttoaineella.   

Liuos on pääosaltaan tislattua vettä, jonka seassa on 32,5 prosenttia urealiuosta, joka koostuu pääasiassa typpeä sisältävästä ammoniakista.

SCR–järjestelmän ohjausyksikkö annostelee nestettä automaattisesta katalysaattoriin.  Ainetta kuluu henkilöautoissa yleensä 1-2 litraa tuhannen ajokilometrin aikana. Kun nestesäiliön tilavuus on yleensä noin 20 litraa, voi sen täyttö tapahtua usein auton määräaikaishuoltojen yhteydessä.  

Koska AdBlue muodostuu pääosiltaan vedestä, se säilyy juoksevana nesteenä vain noin 11 pakkasasteeseen asti. Tätä kylmemmissä lämpötiloissa aine jäätyy. Jäätyminen ei kuitenkaan vahingoita ainetta. SCR-järjestelmän yhteydessä on lämmitin, joka sulattaa jähmettyneen nesteen ajon aikana.  

SCR -järjestelmä varoittaa kuljettajaa hyvissä ajoin ennen liuoksen loppumista. Mikäli neste pääsee kokonaan loppumaan, ei auto käynnisty ennen kuin nestettä on lisätty.

Metallia syövyttävää ainetta 

AdBlue–nestettä myydään korjaamoilla ja autoilijoita palvelevissa liikkeissä sekä huoltoasemilla myös pienissä kuluttajapakkauksissa. Mikäli ainetta joudutaan hätätapauksissa lisäämään säiliöön, on tietty varovaisuus tarpeen. Jos liuosta esimerkiksi läikkyy iholle, riittää puhdistukseksi huuhtelu vedellä. Aine on kuitenkin metallia syövyttävää, joten se tulee säilyttää aina muovisissa pakkauksissa. Metallipinnoille joutunut aine tulee huuhdella pois. 

Aineen säilytysaika on rajallinen, joten sitä ei kannata varastoida pitkiä aikoja. Varastoitaessa AdBlue on säilytettävä viileässä ja auringonvalolta suojattuna. Litrahinta vaihtelee pakkauskoon mukaan, mutta aine on kulutukseensa nähden muihin autoilun kemikaaleihin verrattuna varsin edullista.

Kemikaaleja myös hiukkassuodattimen puhdistukseen

AdBluen lisäksi jotkut autovalmistajat käyttävät myös PDF-partikkelisuodattimen, eli hiukkasloukun puhdistamiseen nestettä, joka ruiskutetaan polttoaineen sekaan. Eräissä dieselautoissa on myös tätä nestettä varten oma säiliönsä, jonka täyttöväli on useita kymmeniä tuhansia kilometrejä. Ilman tällaisen aineen käyttöä hiukkassuodattimen käyttöikä olisi tuntuvasti lyhyempi.  

Toisin kuin AdBlue, ruiskutetaan Eolys–nimellä markkinoitava neste polttoaineen sekaan.  Kyseessä on siis käyttötarkoitukseltaan täysin eri aine kuin AdBlue. Partikkelisuodatin voidaan puhdistaa myös erikseen käytettävillä kemikaaleilla, joilla on useita valmistajia

Hiukkassuodatin täydennettynä SCR–järjestelmällä tekee nykyiset dieselautot erittäin ympäristöystävällisiksi, sillä niiden hiilivetypäästöt ovat jo luonnostaan paljon bensiinikäyttöisiä autoja alhaisemmat.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

Foorumi

Kysy autoista?

Alan asiantuntijat vastaavat

  • jani hahmo
  • zafira a 1.8
  • Opel zafira a 1,8 vm2000.Kun ajaa pidempää matkaa n.30km.satasen vauhtia niin auto pätkäsee...
  • Renkailija hahmo
  • Auton renkaan paikkaus
  • Auton renkaan kumista irronut kumin palasia jättäen koloja renkaaseen kaksi kappaletta. Pystyykö...

Lisää aiheita »

Aallon Auto