Automerkit.fi - Mikä meitä liikuttaa [980x120]

Automerkit.fi
Maanantai 21.4.2014, Helsinki [Vaihda]

Mainos: Keski-panoraama 980x120

Automerkit.fi - Mikä meitä liikuttaa [980x400]

Automerkit.fi on nyt myös vaihtoautokauppa. Tutustu tuhansiin vaihtoautoihin ja jätä oma ilmoituksesi!

News List 0-1

E10-bensiini ei kerää suosiota – miksi sitä tarvitaan?

Kirjoitettu 07.02.2011 21:37 Ville Laine
Luokat: Liikenne  Liikenne 

E10-bensiini ei kerää suosiota – miksi sitä tarvitaan?

Monet suomalaiset tankkaavat mieluummin 98-oktaanista bensaa uuden E10-bensiinin sijaan Tämä saattaa vaarantaa Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista, kertoo Ylen uutiset.


Arvioiden mukaan 5-10 prosenttia tankkaa autoonsa 98-oktaanista, vaikka uusi E10 autoon kävisikin. Etukäteisarvio oli, että yli 70-prosenttia bensankäyttäjistä siirtyisi E10 käyttäjiksi, mutta määrä on jäänyt selkeästi pienemmäksi.

Suuremmalla etanolipitoisuudella varustetun bensiinin käyttöönoton taustalla ovat EU:n ilmastotavoitteet. Mitä useampi sitä siis tankkaa, sitä vähemmän saasteita. Tavoitteet saattavat jäädä nyt saavuttamatta.

Miksi E10-bensiiniä tarvitaan? VTT:n asiantuntijat vastaavat

Biopolttoainevelvoite olisi periaatteessa mahdollista toteuttaa lisäämällä biosisältöä yksinomaan dieselpolttoaineeseen. Sitä tarvittaisiin kuitenkin silloin niin paljon, että se kattaisi myös 10 % myydyn bensiinin energiasta, jolloin dieselin biosisältövelvoite nousisi melkein kaksinkertaiseksi.

Perinteisillä biodieselkomponenteilla (FAME, esteröity kasviöljy) tämä ei ole edes mahdollista, sillä sen sallittu enimmäismäärä on 7 til-%. Paremmat, ns. toisen sukupolven biokomponentit, joilla ei ole sekoitusrajoitteita ovat kuitenkin kalliimpia ja myös kalliimpia kuin bioetanoli. Siksi myös etanolia kannattaa hyödyntää biovelvoitteen saavuttamiseksi. E10-laatua siis tarvitaan, jotta päästään nykyiseen 6 %:n keskimääräiseen biopolttoaineosuuteen mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla. Jos pitäydyttäisiin vain E5-laadussa, jouduttaisiin käyttämään enemmän biokomponentteja dieselpolttoaineen valmistuksessa.

Miten paljon biopolttoaineet vähentävät päästöjä?

Jotta biosisällön käyttäminen johtaa todellisiin päästöjen vähenemisiin, direktiivissä säädetään, että vuoden 2016 loppuun asti sekoitettavaksi hyväksytään vain sellaiset tuotteet, joiden käytöstä saatava vähennys kasvihuonekaasupäästöissä on vähintään 35 %. Vuoden 2017 alusta tämä vaatimus nousee 50 %:n tasolle ja vuoden 2018 alusta 60 %:iin.

Vuonna 2020 voidaan siis sanoa, että kun liikennepolttoaineissa on vaaditut 10 %:n kriteerit täyttävää bio-osuutta, vähenevät liikenteen kasvihuonekaasupäästöt vähintään 6 %.

Voinko ja uskallanko käyttää E10-polttoainetta?

Öljy- ja autoala Suomessa ovat yhdessä varsin kattavasti pyrkineet etukäteen selvittämään E10-yhteensopivuutta, ja keränneet listaa sekä autoista, joihin valmistajan ilmoituksen mukaan E10 sopii ongelmitta, sekä myös niistä, joissa sitä ei tule käyttää. Työ on ollut Euroopan laajuista, sillä E10 tulee käyttöön koko EU:ssa, ei vain Suomessa. Lista löytyy osoitteesta http://www.e10bensiini.fi.

Listan ulkopuolelle jää joitakin malleja, joista tätä varmennettua tietoa ei ole. Auton valmistaja on vastuussa mahdollisista ongelmista, joita sellaisen polttoaineen käytöstä aiheutuu, jonka ne ovat hyväksyneet käytettäväksi. Siksi yhteensopivuutta määritettäessä on varmasti noudatettu varovaisuutta, ja suljettu pois sellaiset mallit, joiden kohdalla on epäiltävissä ongelmia, joita ei syystä tai toisesta voi luotettavasti sulkea pois. Jos auto siis on listattu ”E10-yhteensopivaksi”, siinä kannattaisi käyttää E10- polttoainetta, sillä mikäli osa niistä autoista, joihin polttoaine sopii, ei sitä käytä, jäädään tavoitteista jälkeen, koska laissa määritetyt bio-osuudet edellyttävät hyvin pitkälle koko mahdollisen sekoituskapa-siteetin hyödyntämistä. Jos useat autoilijat käyttävät E5-bensiiniä vain epävarmuuttaan, jää osa potentiaalista käyttämättä.

Kannatta pitää myös mielessä, että muutos siirryttäessä ”puhtaasta” hiilivetybensiinistä etanolia sisältä-vään laatuun (E5) oli fysikaalis-kemiallisessa mielessä suurempi harppaus kuin siirryttäessä E5:stä E10:een. Moni asiaan liittyvä ongelma näet syntyy jo vähäisenkin etanolipitoisuuden myötä, ja seossuhteen korottaminen ei niitä vahvista, ainakaan seossuhteiden suhteellisen eron mukaisesti. Eli E10 tuplaa etanolipitoisuuden, mutta ei suinkaan tuplaa siitä aiheutuvia ongelmia.

Miksi 95E10-polttoaine ei sovellu kaikkiin autoihin?


Syitä, miksi auto ei ole hyväksyttyjen mallien listalla, voi olla useita:

Kun bensiinin etanolipitoisuutta on lisätty, laihenee polttoaineseos, sillä etanoli tuo mukanaan happea. E5-polttoaineessa maksimihappipitoisuus oli 2,7 %. E10 sisältää happea 3,7 %. Seosongelma koskee erityisesti vanhoja kaasuttimella varustettuja moottoreita, joissa seoksen laiheneminen voi aiheuttaa nykimistä varsinkin, jos moottori on kylmä.

Uudemmissa, pakokaasun happipitoisuuden mukaan ohjatulla polttoaineen suihkutuksella varustetuissa moottoreissa happipitoisuus ei vaikuta samalla lailla, koska säätöjärjestelmä kompensoi hapen laihentavan vaikutuksen lisäämällä polttoaineen ruiskutusmäärää. Tällaisia ovat lähes kaikki ns. vähäpäästöiset autot, jotka on otettu käyttöön vuoden 1990 jälkeen.

Jotkut auton polttoainejärjestelmässä käytetyt materiaalit eivät kestä E10-polttoainetta. Tyypilliset vauriot ovat metalliosien korroosio ja muovi- tai kumiosien (letkut, tiivisteet, jne.) hapertuminen. Nämä voivat johtaa polttoainesuodattimien tai -suuttimien tukkeutumiseen tai polttoainevuotoihin. Vuotojen seurauksena voi seurata vaaratilanteita, koska bensiini on ensimmäisen luokan palava aine. Yleensä bensiini ei kuitenkaan syty kovin helposti ainakaan ulkoilmassa vaan haihtuu ilman palovaaraa.

Mikäli autoon on vaihdettu myöhemmin osia, voi sellaisessakin autossa, joka alun perin on E10- yhteensopiva, syntyä materiaaliongelmia, jos varaosat eivät materiaaleiltaan vastaa alkuperäisiä. Tähän liittynee suurin epävarmuus polttoaineen sopivuudesta vanhemmissa autoissa.

E10 ei sovellu laihaseostekniikkaa hyödyntäviin suoraruiskutusmoottoreihin, joita ovat esimerkiksi ensimmäisen sukupolven VW FSI -moottorit, sekä muutamien muiden valmistajien vastaavat. Syynä tähän on etanolin mukanaan tuoman hapen vaikutuksen kompensointitarve, joka siis kasvattaa moottoriin syötettävää polttoainemäärää. Tämä ja etanolin bensiinistä poikkeava höyrystyminen taas vaikuttavat polttoainesuihkujen muotoon ja käyttäytymiseen. Kun nämä moottorit ovat normaaleja moottoreita haasteellisempia palamistapahtuman hallinnan kannalta, vähäisetkin muutokset saattavat häiritä niiden toimintaa, ja valmistaja ei hyväksy E10-polttoaineen käyttöä.

E10 sopii kuitenkin useimpiin uuden sukupolven suoraruiskutusmoottoreihin, koska palamis-tapahtuman hallinta ei niissä ole yhtä kriittinen kuin mainituissa laihaseostekniikkaa hyödyntävissä suoraruiskutusmoottteissa (ns. kerrostäyttömoottori).

Auton moottorille määritetty minimioktaaniluku on 98. Silloin ainoa vaihtoehto on 98E5-laatu, sillä vaikka etanolilla on periaatteessa korkea oktaaniluku, on sen vaikutukset otettu huomioon polttoaineen koostumuksessa ja E10 -laadun oktaaniluku vain ”perusbensiinille” määrätty 95 (MON).

E10 ei sovellu kaksitahtimoottoreihin, joissa käytetään esisekoitettua öljyä. Etanoli ja jotkin kaksitahtiöljylaadut eivät välttämättä toimi yhdessä.

On myös muistettava se tosiasia, että yhteensopivuuden testaaminen vie aikaa. Esimerkiksi korroosio ja hapertuminen ovat hitaita ilmiöitä, eikä niitä juurikaan voi laboratoriossa nopeuttaa ilman että luotettavuus kärsii. Siksi ollaan tilanteessa, että kaikkien automerkkien ja mallien testaaminen ei yksikertaisesti ole mahdollista eikä edes järkevää. On parempi suunnata voimavarat tulevien mallien parantamiseen ja hyväksyä se, että osa autoista joutuu siten käyttämään ”vanhemman sukupolven” polttoainetta eli ns. suojalaatua. Sen saatavuudesta määrätään myös polttoaineen laatu¬direktiivissä, eli ei voida joutua tilanteeseen, jossa markkinoilla ei olisi polttoainetta, joka sopii kaikkiin autoihin - pois lukien toki museoautot.

VTT ei testaa autojen ja E10-polttoaineen yhteensopivuutta, se on autoalan tehtävä.468x400 Jattiboxi - NR1

Automerkit.fi esittelee:


Chevrolet Trax 2014 AutoesittelyLue lisää Chevrolet Trax autoesittelystä tästä

openx 468x200

UUSIMMAT UUTISET

UUSIMMAT UUTISET

10 uutista

PAIKALLISIA TARJOUKSIA

PAIKALLISIA TARJOUKSIA

Paikallisia tarjouksia 50 kilometrin säteellä sijainnistasi. Vaihda sijaintiasi tästä.
Haluaisitko yrityksesi tarjoukset tähän? STARTTI-paketti alkaen 27 € / kk. Sisältää ilmoituksen Palvelut-hakemistossa. Ota yhteyttä myyntiin.

News List 2

468x400 Jattiboxi - NR2

News List 3

News List 4

News List 5

Mainos 468x60

Autoesittely Volkswagen Amarok (2011)

Julkaistu: 05.02.2011 22:47
Autoesittely Volkswagen Amarok (2011)

Volkswagen Amarok on pick-up eli lava-auto, joka tuotiin markkinoille vuonna 2009 ja Suomessa myyntiin vuonna 2011.

1utomallin nimi Amarok merkitsee inuiittien kielessä sutta, mikä on ollut Volkswagenin nimeämisteemana aiemminkin. Volkswagen-malli Lupo merkitsee myös sutta ja susi on näkynyt myös yhtiön logossa ja kotikaupungin Wolfsburgin vaakunassa.

Moottorina toimii turboahdettu...

Autoesittely Volkswagen Caddy Kombi 2011

Julkaistu: 05.02.2011 14:05
Autoesittely Volkswagen Caddy Kombi 2011

Citroën Berlingo, Peugeot Partner ja Renault Kangoo synnyttivät Suomeen uuden autoluokan: pakettiautomaiset pienet tila-autot.

Euroopassa näitä autoja oli toki tunnettu aikaisemminkin, mutta ranskalaistulokkaat olivat selvästi aikaisempaa henkilöautomaisempia. Sen jälkeen markkinoille ovat tulleet mm. Opel Combo Tour, Ford Tourneo Connect ja nyt VW Caddy Kombi. Caddyn edellinen sukupolvi oli...

Autoesittely Opel Corsa 2010

Julkaistu: 30.01.2011 20:35
Autoesittely Opel Corsa 2010

Opel on uudistanut Corsan ominaisuuksia vuodelle 2010. Erityisesti alustaa ja jousitusta on pyritty parantamaan.

Lisäksi moottoreita on viilattu taloudellisempaan suuntaan. Nyt Corsaan tehdyt uudistukset eivät kuitenkaan näy ulospäin.

Opel toi uuden Corsan markkinoille reilut kolme vuotta sitten niin kolmi- kuin viisiovisena korimallina. Huonosti menestyneeseen edeltäjäänsä verrattuna...

Autoesittely Opel Corsa 2011

Julkaistu: 30.01.2011 20:35
Autoesittely Opel Corsa 2011

Opel on uudistanut Corsan ominaisuuksia vuodelle 2010. Erityisesti alustaa ja jousitusta on pyritty parantamaan.

Lisäksi moottoreita on viilattu taloudellisempaan suuntaan. Nyt Corsaan tehdyt uudistukset eivät kuitenkaan näy ulospäin.

Opel toi uuden Corsan markkinoille reilut kolme vuotta sitten niin kolmi- kuin viisiovisena korimallina. Huonosti menestyneeseen edeltäjäänsä verrattuna...

Autoesittely Suzuki Swift (2011)

Julkaistu: 18.01.2011 20:33
Autoesittely Suzuki Swift (2011)

Swift on automalli, jolla Suzuki julkisti uuden maailman –strategiansa vuonna 2004. Mallia valmistetaan seitsemällä tehtaalla ja sitä myydään yli 100 maassa. Suomen markkinoille tuotava uusi Swift on valmistettu Euroopassa, Suzukin Unkarin tehtaalla.

Uusi Swift on kasvanut sisätiloiltaan (akseliväli +5cm), etenkin takaistuimilla on entistä enemmän tilaa matkustajille. Sisätilat on...

Autoesittely BMW X3 2012

Julkaistu: 12.01.2011 20:06
Autoesittely BMW X3 2012

BMW oli edelläkävijä tuodessaan aikoinaan markkinoille X3:n. Viime vuosina haastajia samaan luokkaan ovat esitelleet Audi, Mercedes ja Volvo.

X3 jäi niin ominaisuuksiltaan kuin olemukseltaan tuoreempien kilpailijoiden jalkoihin, mutta nyt BMW on mallisukupolvea kokeneempi esitellessään kasvojen kohotuksen saaneen X3:n, joka valmistetaan X5:n tapaan USA:ssa.

Nykyinen X3 on...

Autoesittely Volkswagen Passat (2011)

Julkaistu: 10.01.2011 19:26
Autoesittely Volkswagen Passat (2011)

Volkswagen Passatin kuudes sukupolvi on ollut markkinoilla kuusi vuotta. Nyt valmistaja puhuu seitsemännen sukupolven autosta, mutta uutuudella on niin paljon yhteistä edeltävän mallin kanssa, että pikemminkin voitaisiin puhua perusteellisesta faceliftistä.

Muotoilu on äärimmäisen varovaista ja niin keulan ilme kuin takavalotkin ovat jopa aikaisempaa konservatiivisemmat. Hieman...

Autoesittely Ford Mondeo (2010)

Julkaistu: 07.10.2010 19:48
Autoesittely Ford Mondeo (2010)

Uudistunut Ford Mondeo on saanut uudenlaisen ulkomuodon, paremmat sisätilat ja uudet EcoBoost -bensiini- ja TDCi-dieselmoottorit. Uusi Mondeo saa päätökseen Fordin suurten autojen malliston uudistumisen.

Mondeon uudistukset ovat jatkoa aiemmin tänä vuonna tehtyihin uudistuksiin niin S-MAX- kuin Galaxy-mallistossa. Mondeo on viimeisin Fordin henkilöauto, jossa uudistusten pohjana on...

Autoesittely Toyota Auris HSD (2010)

Julkaistu: 24.08.2010 19:15
Autoesittely Toyota Auris HSD (2010)

Toyota Auris HSD (Hybrid Synergy Drive) on C-segmentin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa täyshybridimalli Suomessa. Se täydentää Aurisin bensiini- ja dieseltarjontaa.

Uutuuden yhdistetyn ajon kulutus on 3,8 l/100 km, jota vastaava hiilidioksidipäästö on 89 g/km. Auris HSD valmistetaan Iso-Britannian Burnastonin tehtailla ja se on myynnissä vain Euroopassa.

Aurisin...

Autoesittely Hyundai i30 (2010)

Julkaistu: 06.06.2010 11:00
Autoesittely Hyundai i30 (2010)

Hyundai i30 tuli markkinoille vuonna 2007. Se kuuluu eurooppalaisessa kokoluokituksessa C-segmenttiin eli keskikokoisiin henkilöautoihin. Samassa sarjassa ostajista kilpailevat mm. Volkswagen Golf, Kia Cee´d ja Ford Focus.

Hyundai on korealainen autonvalmistaja, mutta i30 on suunniteltu Saksassa, ja se pannaan kokoon Slovakiassa ja uuden ix35 mallin tapaan kohteena ovat olleet nimenomaan...

300x250 Mainos

Esittelyssä

Näppärän kokoinen katumaasturi Chevrolet Trax on sisältä suurempi kuin ulkonäkö antaa ymmärtää. Tekniikkavaihtoehtoja ovat bensa- tai dieselmoottori, manuaali- tai automaattivaihteisto ja etu- tai neliveto. Edullisin etuvetoinen maksaa 19 900€.

NÄKÖKULMAT

NÄKÖKULMAT

Nastoja myös on/off

Julkaistu: 11.03.2013 13:20:00

Nastoja myös on/off Suomi on talvimaa, kymmeniä vuosia sitten oli vielä talvisempaa. Oli siten luonnollista, että meillä alettiin autojen yleistyessä kehittää rengasta talviajoon.

Suomalainen rengasvalmistaja onkin tehnyt karkeakuvioisia Hakkapeliittoja 1930-luvulta alkaen. Ne ko


300x250 Boksi

Autouutiset

AUTOMERKIT

AUTOMERKIT

Pakettiauto ja pieni kulutus - Uusi Renaultin Trafic 2015

Julkaistu: 20.03.2014 10:30:00

Pakettiauto ja pieni kulutus - Uusi Renaultin Trafic 2015 Vuonna 1980 esitelty Renault Trafic tuli tuolloin korvaamaan arvostetun Estafette-malliston. Esittelynsä jälkeen Traficia on myyty maailmanlaajuisesti runsaat 1.6 miljoonaa kappaletta. Nyt Traficin tarina tulee jatkumaan kolmannen sukupolven mallilla 50 maassa.

Uusi Trafic saa kokonaan uuden ulkomuodon. Keulassa on Renaultin uuden muotoilustrategian mukaisesti


AUTOESITTELYT

AUTOESITTELYT

Autoesittely Citroën C4 2013

Julkaistu: 25.01.2013 00:00:00

Autoesittely Citroën C4 2013 Citroënin tiellä massavalmistajaksi keskiluokan ZX oli aikoinaan merkittävä askel. Se oli hyvin tavanomainen auto, jonka avulla Citroën valloitti uusia asemia markkinoilla.

ZX:n ja Xsaran jälkeen yritettiin hieman persoonallisempaa ratkaisua, mutta ensimmäisen sukupolven


KOEAJOT

KOEAJOT

Koeajo Mazda 6 2.0 (145 hv) Premium Plus 2013

Julkaistu: 27.03.2013 14:04:00

Koeajo Mazda 6 2.0 (145 hv) Premium Plus 2013 Mazda joutuu tasapainottelemaan eri markkina-alueiden vaatimusten välillä. Uudessa Mazda 6:ssa päädyttiin järkevältä kuulostavaan ratkaisuun: isoa autoa kaipaavat Amerikan markkinat saivat ison sedanin ja Eurooppaa varten tehtiin akseliväliltään 6,5 cm lyhyempi farmarimalli.

Suomessa Sedan on kokoerosta huolimatta farmaria halvempi. Suuret mitat lisäävät osaltaan auton n


300x250 Boksi

AUTONÄYTTELYT

AUTONÄYTTELYT

Tältä näyttää tulevaisuuden Subaru Legacy

Julkaistu: 18.11.2013 16:12:00

Tältä näyttää tulevaisuuden Subaru Legacy Subaru Legacy täyttää ensi vuonna 25 vuotta. Juhlan kunniaksi Subaru esittelee keskiviikkona Los Angelesin autonäyttelyssä nelivetoisen Legacy Conceptin, jonka muotoilu ja design näyttää tulevaisuuden Legacy-mallistolle suuntaa.

Subaru juhlistaa ensi vuonna 25 vuotta täyttävää Legacy -perheautomallistoa, esittelemällä kes


GO GREEN

GO GREEN

Nostaako uusi päästönormi dieselautojen hintaa?

Julkaistu: 03.03.2014 09:13:00

Nostaako uusi päästönormi dieselautojen hintaa? Lehdistössä on esitetty huolestuttavia ennusteita syyskuun alussa voimaan astuvien Euro 6 -päästönormien vaikutuksesta dieselmoottoristen autojen hintoihin Suomessa.

Syyskuun ensimmäisenä päivänä voimaan astuva Euro 6 pudottaa sallitun typen oksidien määrän


PALVELUT

PALVELUT

Auton pinnat kuntoon – huomattava vaikutus myyntihintaan!

Julkaistu: 24.01.2014 21:23:00

Auton pinnat kuntoon – huomattava vaikutus myyntihintaan! Kuvassa myyntikuntoon ehostettu Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan, joka on rekisteröity alkuvuodesta 2011 (autoa pesty automaattipesussa noin pari sataa kertaa ennen käsittelyä). Mittarissa tekohetkellä oli yli 300 000 km.

Autokuume iski ja oma auto pitäisi myydä ennen uuden hankintaa, mutta myytävä kohde ei ole enä


RENKAAT

RENKAAT

Bridgestonelta uuden sukupolven ilmaton rengas

Julkaistu: 05.12.2013 09:25:00

Bridgestonelta uuden sukupolven ilmaton rengas Bridgestone Corporation on julkistanut Tokion vuoden 2013 autonäyttelyssä kehittämänsä toisen sukupolven Air Free konseptirenkaan, jota ei tarvitse täyttää ilmalla. Uusi mullistava rakenne parantaa renkaan kantokykyä, ekologisuutta ja ajo-ominaisuuksia. Air Free konseptirenkaaseen tehdyt parannukset tuovat Bridgestonen askeleen lähemmäksi käytännössä toimivaa ja sarjatuotantoon soveltuvaa ilmatonta rengasta.

Ajoneuvon painon kantaa renkaiden sisäosan ainutlaatuinen puolarakenne. Renkaita ei siis tarvitse t


MUUT UUTISET

MUUT UUTISET

Tässä on Vuoden Auto 2014

Julkaistu: 04.03.2014 14:58:00

Tässä on Vuoden Auto 2014 Tämänvuotinen Vuoden Auto -äänestys oli tavallista jännittävämpi, sillä seitsemän finalistin joukossa vastakkain oli neljä hyvää perinteistä autoa, yksi loistoauto ja kaksi uusimman tekniikan sähköautoa. Ääntenlaskenta tapahtui Geneven autonäyttelyn aattona järjestetyssä tilaisuudessa, ja ykköseksi nousi Peugeot 308:n ennen BMW i3:a ja Tesla Model S:ää.

Euroopan 58 johtavaa autotoimittajaa antoi Peugeot 308:lle yhteensä 307 ääntä. Voitto oli selke


VIIHDE

VIIHDE

Belgiassa nauretaan suomalaiselle pissapoikamainokselle

Julkaistu: 27.02.2014 13:40:00

Belgiassa nauretaan suomalaiselle pissapoikamainokselle EU:n kylmimpiin paikkoihin kuuluvaan Sallan Naruskaan on pystytetty kuuluisan belgialaisen Manneken Pis –patsaan velipoika. Brysselin pissapoika sammutetaan aina pakkasten ajaksi, mutta Naruskan ensimmäinen ja ainoa nähtävyys lorottaa ylpeänä ääriolosuhteissakin.

Aivan pelkkää vettä suihkulähteessä ei lirise, vaan neste on terästetty tuulilasinpesunesteell


160x300 Suurtaulu 1

160x300 Suurtaulu 2TILAA UUTISKIRJE


Tilaa kirje tästä
Sähköinen uutiskirjeemme ilmestyy kerran viikossa. Uutiskirje sisältää uutiset tiiviissä paketissa. 
Tilaa ilmainen uutiskirje tästä!
 

160x300 Suurtaulu 3

160x300 Suurtaulu 4TUOREIMMAT UUTISET


Tilaa tuoreimmat uutiset RSS syöte
Mitä autoilun maailmassa tapahtuu? Seuraa uutisia Kaikki RSS-syötteen avulla. 

 

160x300 Suurtaulu 5

160x300 Suurtaulu 6

160x300 Suurtaulu 7

160x300 Suurtaulu 8

160x300 Suurtaulu 9

160x300 Suurtaulu 10

160x300 Suurtaulu 11

160x300 Suurtaulu 12

160x300 Suurtaulu 13

160x300 Suurtaulu 14

160x300 Suurtaulu 15

160x300 Suurtaulu 16

160x300 Suurtaulu 17

160x300 Suurtaulu 18

160x300 Suurtaulu 19

160x300 Suurtaulu 20

160x300 Suurtaulu 21

AUTOESITTELYT

AUTONÄYTTELYT

TURVALLISUUS

Go Green

CLUBi

Autoesittely Citroën C4 2013
Tältä näyttää tulevaisuuden Subaru Legacy
Nostaako uusi päästönormi dieselautojen hintaa?
Pikavuoro maailman ympäri – rajanylitys Kiinaan "kovalla rahalla"

Citroënin tiellä massavalmistajaksi keskiluokan ZX oli aikoinaan merkittävä askel. Se oli hyvin

Subaru Legacy täyttää ensi vuonna 25 vuotta. Juhlan kunniaksi Subaru esittelee keskiviikkona Los

Lehdistössä on esitetty huolestuttavia ennusteita syyskuun alussa voimaan astuvien Euro 6 -pääst

Maailmanympärimatkalla oleva suomalaisbussi ei pääse jatkamaan matkaansa Laosista Kiinaan. Kyydis

265x250 Autourheilu

Pikalinkit

Lähetä linkki
Nimi:*
Lähettäjän sähköposti:*
Vastaanottajan sähköposti*
Viesti:
Uutiskirjeen tilaaminen
Nimi:*
Sähköposti:*